Prace magisterskie i licencjackie kończą kolejne etapy studiów.

W Polsce na coraz większej liczbie uczelni stosuje się dwustopniowy system studiów, tzw. system boloński.

Opiera się on na dwóch etapach, najpierw 3 letnie studia, które kończy napisanie pracy licencjackiej, a następnie 2 letnie studia uzupełniające, na zakończenie których pisane są prace magisterskie. Nie oznacza to jednak, że każdy student musi kontynuować naukę na studiach magisterskich, niektórym wystarczy tytuł licencjata i na tym etapie kończą naukę.

Taki podział studiów z pewnością daje większe możliwości kierowania swoim wykształceniem. Można np. studia licencjackie ukończyć na wydziale ekonomii, a studia magisterskie podjąć na kierunku związanym z kierunkiem macierzystym, a więc np. na wydziale zarządzania. W ten sposób student może zmienić nieco kierunek w trakcie studiów.

Praca licencjacka pisana na zakończenie pierwszego etapu studiów również powinna być traktowana poważnie. Przede wszystkim może się ona stać przepustką na studia magisterskie bez egzaminu, jeśli zostanie wysoko oceniona. Ponadto jest ona pewnego rodzaju wprawką przed pisaniem pracy magisterskiej. Jest co prawda mniej obszerna, ale reguły jej pisania są takie same jak te dotyczące prac magisterskich.