Prace magisterskie jako efekt wspólpracy z promotorem

.Pisanie każdej pracy magisterskiej wiąże się z udziałem studenta w obowiązkowych zajęciach, jakim jest seminarium magisterskie. W zasadzie to promotor powinien ustalać ze studentem krok po kroku wszelkie decyzje związane z planem pracy, doborem lektur. Ideałem by było, że promotor mógł cały czas kontrolować proces powstawania pracy. Trzeba jednak pamiętać o jednym, że student w zasadzie ma 2 lata po otrzymaniu absolutorium na złożenie pracy magisterskiej - wówczas jego kontakty z promotorem są to sporadyczne konsultacje.

Dobrze prowadzący seminarium promotor może sprawić, że studentowi będzie trudno znaleźć gotowca dla siebie, czy zamówić pisanie pracy u kogoś. Dobry promotor stawia bowiem warunki zaliczenia seminarium poprzez pisanie pracy po kawałku. Student zazwyczaj powinien przeczytać napisany fragment pracy magisterskiej głośno i wpływ na jej forma może mieć dyskusja z promotorem i kolegami biorącymi udział w seminarium. Takie dość sumienne podchodzenie do sprawy pisania pracy utrudnia z korzystania z gotowców. Nie uchroni to jednak, jak już tu wspomniano, od zlecania pisania pracy.

Tworzenie wraz ze studentem pracy krok po kroku na pewno sprawi, że praca nie będzie plagiatem, ponieważ podczas zajęć będzie on zmuszony wprowadzać w tekście spore zmiany. Jeśli nawet student znajdzie gotowca, to będzie musiał go na tyle przeredagować, że w zasadzie sporo się przy okazji nauczy. Niestety, sporo promotorów prosi o przesłanie pracy całej lub fragmentu mailem, nanosi swoje poprawki i na tym głównie polega współpraca ze studentem.

Jednak w chwili obecnej promotorzy mają zbyt dużo studentów pod opieką (wiąże się to z zarobkami). Sprawia to, że wiele spraw związanych z tym, jak powstają prace magisterskie, po prostu umyka promotorom.

W zasadzie nie tak dawno zastanawiano się nad tym, żeby zrezygnować z pisania pracy magisterskiej na rzecz końcowego egzaminu. Jednak jak na razie nawet nie powstał projekt takich zmian i nadal uczelnie nie dają rady kontrolować prac, które studenci składają jako własne.