Poprawa zasilania

Poprawa niezawodności zasilania w energię elektryczną

Dodatkowa, niezależna linia zasilająca

W Rp sieci SN oraz dodatkowo nN mają wizerunek promieniowy, zatem jednym ze możliwości zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej do firm jest przyłączenie kolejnej, niezależnej linii zasilającej z sieci elektroenergetycznej. Nie umożliwia to jednakże autonomicznego źródła energii standardowe awarii dużego obszaru SEE. Rozwiązanie to daje prawie nieograniczony zasób mocy, tymczasem koszty instalacji są nadzwyczaj wysokie. Czas przełączania takiej układu wynosi najczęściej ułamek sekundy.

Agregaty prądotwórcze

Inną technologią jest zastosowanie agregatu prądotwórczego napędzanego istotnie często wysokoprężnym silnikiem spalinowym, pomimo to także napotykane są mechanizmy z turbiną gazową. Jest to dość kosztowny sposób na podniesienie niezawodności zasilania z racji na stopień złożoności całej konstrukcji. Przy tym silniki takie dopominają się w pewnych przypadkach ciągłego podgrzewania, by zachować stan gotowości do jak najszybszego uruchomienia. Również wymagane jest zmagazynowanie odpowiedniej ilości paliwa zasilającego silnik.

Zastosowanie agregatu zapewnia wysoki zasób mocy elektrycznej, jak i dłuższy okres jej eksploatacji (uzależniony od ilości zmagazynowanego paliwa). Okres przełączania w zależności od konstrukcji mieści się od kilku minut do ułamka sekundy.

Baterie akumulatorów

Znaczącą renomą przy stosowanych rezerwowych źródłach zasilania odbiorów elektrycznych posiadają baterie akumulatorów, używane jako autonomiczne urządzenia zasilające jak też w układach bezprzerwowego zasilania (UPS). W znaczącej liczbie sytuacji wspomagają też zasilanie podzespołów agregatów prądotwórczych. Akumulatory charakteryzują się prawie kompletnym brakiem elementów ruchomych, co powoduje, iż przy odpowiednim użytkowaniu są praktycznie niezawodne.

Baterie akumulatorów wykorzystuje się do zasilania układów wymagających z drugiej strony prądu stałego, jednakże i do odbiorników mogących pobierać prąd stały, jak nawet i zmienny, np. oświetlenie. Przy użytkowaniu falownika siła elektryczna z akumulatorów być może też przekazywana do odbiorników wymagających zasilania wyłącznie prądem przemiennym.

Zależnie od od układu ładowania akumulatorów czas przełączania osiąga od kilku sekund do nieprzerwanego zasilania. Instalacja rezerwowego zasilania w postaci baterii akumulatorów jest z reguły w 100% bezobsługowa - przełączanie następuje automatycznie, bez ingerencji człowieka.

Kolejną dużą zaletą tegoż wyjścia jest niewielki koszt instalacji i utrzymania z uwagi na prostotę konstrukcji , a oprócz tegoż powszechność występowania surowców, z jakich zbudowane są akumulatory. W przedsiębiorstwach, gdzie jest wielkie zapotrzebowanie na moc rekomenduje się zaś korzystanie z różnych równoległych źródeł zasilania awaryjnego z uwagi na średni zasób mocy tegoż typu baterii (im większe zapotrzebowanie na moc tym większa gabarytowo bateria).

Inne metody poprawy niezawodności

Występuje jeszcze rząd alternatywnych sposobności polepszenia niezawodności zasilania w przemyśle tymczasem są to tryby niekonwencjonalne i większość spośród znajduje się dopiero na fazie badań. Przykładami tych niekonwencjonalnych sieci są m.in. koła zamachowe, super kondensatory, nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii, które całkiem prawdopodobne, że znajdą swoje zastosowanie w niedalekiej przyszłości.