Prace magisterskie, a definicja plagiatu ukrytego.

Studia zawsze kończą się tym, że słuchacze nie tylko zdają wszystkie egzaminy końcowe, ale także muszą napisać poprawnie prace magisterskie. I w tym ostatnim etapie, dla wielu studentów zaczyna się prawdziwy test dojrzałości i umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnościami.

Po pierwsze słuchacz musi wiedzieć na jaki temat pisać, skąd wziąć materiały, a na końcu jak to wszystko wykorzystać i stworzyć swoją pracę dyplomową. I w ostatnim etapie może być najwięcej pułapek, które trzeba umiejętnie ominąć. Taką pułapką jest plagiat pod różnymi postaciami. Jednym z nich jest plagiat ukryty, który bardzo ciężko wykazać, a i nawet zweryfikować przez samego studenta. Nawet nie każdy promotor wspomina jak taki plagiat ukryty wygląda i jak starać się jego unikać.

Prace magisterskie, które zawierają myśli lub wywody, jakie zostały wcześniej opisane przez innego autora, a ten autor nie zostanie przytoczony to można mówić o wystąpieniu plagiatu ukrytego. Jest to tak jakby wykorzystanie czyjegoś odkrycia lub tezy, nawet jeśli zostanie to opisane zupełnie innymi słowami. Nie można nawet w ten sposób przytaczać czyjejś wcześniejszej pracy magisterskiej lub innego źródła. Należy taki wywód opisać, za jakiego autora zostało to stworzone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.